En förutsättning för att du ska kunna delta är att du dels har lärar-/förskollärarexamen och fyra års yrkeserfarenhet, dels att din kontaktrektor stödjer dig i ditt meriteringsarbete.

Här hittar du mer information om programmet.

 

Tidsplan MA18 Vår: 

Start: 25 augusti, 2017 i Stockholm

Augusti till februari. Du arbetar med att bygga din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

Inlämning: 5 februari 2018. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

Besked: 5 april. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

Diplomering: maj/juni 2018. Utdelning av meriteringsbevis!

 

Tidsplan MA17 Höst:  (Gör en intresseanmälan här!)

Start: 10 mars, 2017 i Stockholm

Mars till september. Du arbetar med att bygga din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

Inlämning: 17 september 2017. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

Besked: 27 oktober 2017. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

Diplomering: December 2017. Utdelning av meriteringsbevis!

 

Tidsplan MA17 Vår 2: (Program pågår)

Start: 11 november (vecka 45), 2016 i Stockholm

November till maj. Du arbetar med att bygga din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

Inlämning: 12 maj (vecka 19) 2017. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

Besked: 26 juni (vecka 26) 2017. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

Diplomering: Vecka 32 alt. 33, augusti 2017. Utdelning av meriteringsbevis!

 

Tidsplan MA17 Vår: (Program pågår)

Start: Vecka 32 (augusti), 2016 i Skåne och Stockholm

Augusti till januari. Du arbetar med att bygga din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

Inlämning: Vecka 5 (januari) 2017. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

Besked: Vecka 13 (mars) 2017. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

Diplomering: Vecka 19 (maj) 2017. Utdelning av meriteringsbevis!

 

Tidsplan MA16 Höst: (program avslutat)

Start: 7 Mars 2016

Mars till september 2016. Du arbetar med din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

9 september 2016. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

Oktober 2016. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

5 December 2016. Utdelning av meriteringsbevis.

 

Tidsplan MA16 Vår: (Program avslutat)

Vecka. 40. Uppstart i Stockholm, Skåne, Kalmar.

September till februari. Du arbetar med din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

15 februari 2016. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

20 april 2016. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

30 Maj 2016. Utdelning av meriteringsbevis.

 

Tidsplan MA15 Höst: (Program avslutat)

Vecka. 14. Den 30 mars, uppstart i Stockholm.

Mars till september. Du arbetar med din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

19 september 2015 (uppdaterat datum!) Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

19 november 2015. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

25 Januari 2016. Utdelning av meriteringsbevis.

 

Tidsplan MA15 Vår: (Program avslutat)

Vecka. 46. 10 november, uppstart i Stockholm.

November till mars. Du arbetar med din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

16 mars 2015. Sista tid att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

12 maj 2015. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

Juni 2015. Utdelning av meriteringsbevis.

 

Tidsplan MA14 Höst: (Program avslutat)

3 mars 2014. Uppstart i Stockholm.

Mars till augusti. Du arbetar med din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

24 augusti 2014. Sista dag att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

3 oktober 2014. Du får besked om du blivit Aretemeriterad.

November 2014. Utdelning av meriteringsbevis.

 

Tidsplan MA14 Vår: (Program avslutat)

28 oktober 2013. Uppstart i Stockholm.

Oktober till mars. Du arbetar med din meritportfölj (samlar bevis, beskriver, argumenterar).

9 mars 2014. Sista dag att ladda upp din meritportfölj i Areteportfölj.se.

28 april 2014. Besked om du blir Aretemeriterad.

Maj/juni. Utdelning av bevis till Aretemeriterade lärare.

 

 

Tidsplan MA13 Höst (Program avslutat)
Den 22 april startade den andra omgången av Meriteringsprogrammet Arete.

Mars-april 2013  Steg 1. Du får under en dag besök av en observatör från Meriteringsprogrammet Arete. Ett par veckor senare får veta om du rekommenderas till Steg 2.

22 april 2013. Introduktionsdag i Stockholm inför Steg 2.

Under våren arbetar du med din meritportfölj (samlar evidens, beskriver, argumenterar).

18 oktober. Du lämnar in din meritportfölj.

10 december – Besked från examinatorerna där du får veta om du redan första året blir Aretemeriterad.

Du har efter beskedet två veckor på dig för att besvära dig mot beslutet.

(Obs att Steg 1 är borttaget från och med MA14 Här hittar du mer information om hur programmet är uppbyggt nu)

 

MA13 Vår (Program avslutat)
Vårt första meriteringsprogram, MA13 Vår, genomfördes från våren 2012 till våren 2013. Den 28 maj delade Peter Englund ut meriteringsbevis till de lärare som gått igenom programmet.

Läs mer om utdelningen här