Behöver kompetensen kring bedömningsfrågor stärkas på din skola eller hos dig som huvudman? Första delkursen i programmet ger en gedigen teoretisk grund för bedömning och betygssättning. Den andra delen är huvudsakligen praktisk där du även utvecklar din förmåga att stötta lärarkollegor och rektorer i betygs- och bedömningsfrågor. Du förbereds för att till exempel bli ansvarig för bedömning på din skola eller hos din huvudman.

Startdatum 2017

 

Augusti, Stockholm.
Anmäl intresse längst ner på sidan.
Med reservation för ändringar.

Omfattning

6 + 6 träffar, del I och del II. 
Mellan träffarna arbetar du på egen hand med studieuppgifter, praktiskt arbete och inläsning av kurslitteratur.

För vem

Programmet vänder sig till dig som är en mycket erfaren lärare med stort intresse för betyg- och bedömningsfrågor. Men även till dig som arbetar som rektor, eller på förvaltningsnivå och behöver stärka kompetensen kring bedömning och betygsättning på din skola eller hos din huvudman.

Innehåll

Programmet består av två delar. Den första delen ger dig en gedigen teoretisk grund där du fördjupar dig i bland annat teorier om lärande, läroplaner och regelverk kring bedömning och betygsättning. Den andra delen är i huvudsak praktiskt inriktad. Här får du möjlighet att i en tillämpningsuppgift genomföra ett utvecklingsarbete på din skola eller hos din huvudman samtidigt som du utvecklar din förmåga att stötta lärare och rektorer i betyg och bedömningsfrågor.
Om du endast är intresserad av att fördjupa dina kunskaper kring regelverk och den teoretiska grunden kan du
genomföra del 1. 

För att gå vidare och även delta i del 2, måste del 1 vara godkänd.

Programmet del 1 innehåller bland annat:

 • Internationell forskning om bedömning
 • Vetenskapsteoretiska grunder
 • Rättssäker betygsättning och gällande regelverk
 • Teorier om lärande
 • Läroplansteori och skolans styrdokument utifrån 
  grund- och gymnasieskolans reformer

Programmet del 2 innehåller bland annat:

 • Provkonstruktion, bedömning och betygsättning
 • Likvärdig bedömning
 • Vilken typ av planering gällande regelverk kräver
 • Skolans utveckling genom resultatuppföljning
 • Modeller och strategier för olika typer av resultatuppföljning
 • Genomföra tillämpningsuppgift

Målen med programmet är att du ska

Del 1

 • Tillägna dig kunskap om regelverk och teori kring bedömning och betygsättning.
 • Tillgodogöra dig kunskaper om olika rutiner och arbetssätt för utvecklingsarbete som säkerställer en likvärdig bedömning och rättssäker betygsättning.

Del 2

 • Kunna avlasta och ge råd till rektor i bedömningsfrågor.
 • Kunna utbilda och stödja lärare i bedömning och betygssättning och handleda dem i deras processer och överväganden.
 • Genomföra ett utvecklingsarbete kring bedömning på din skola eller inom din organisation.

Sagt om

Ladda ner kursprogrammet

Kursprogram: Regler, bedömning och betyg.pdf

Kursavgift

Pris: 35 000:-
(Eller 19 500:- per delkurs.)

Moms tillkommer. 

Vid frågor, kontakta:
Petra Svensson tel. 0760-36 69 22
petra.svensson@aretemeritering.se

anmälan1Intresseanmälan

Är du intresserad av nästa programstart och vill veta mer? Fyll i formuläret nedan.

Vill du bli kontaktad?