Till ditt stöd i urvalsprocessen har vi tagit fram ett bedömningsprotokoll som:

  • Ger alla dina lärare möjlighet att visa sin yrkesskicklighet och i vilken grad de uppfyller kraven
  • Ökar transparensen
  • Utgår från statens krav och Aretes 7 aspekter
  • Är enkelt att använda

Vill du köpa verktyget direkt? Klicka här.

Bedömningsprotokoll för lärarlönelyftet
  • Fyll i din e-post för att ta del av bedömningsprotokollet för påseende i pdf. Med reservation för mindre uppdateringar.

urklipp_LLL

urklipp_LLL2