Nästa omgång av Meriteringsprogrammet Arete startar 10 mars!

Gör din intresseanmälan till nästa omgång (Ma17Höst). Meriteringsprogrammet Arete är öppet för alla leg. lärare. Från förskolan till komvux, inklusive särskolan. Nästa omgång löper från mars, vecka 10, till september, vecka 37. Programmet introduceras med en gemensam halvdag i Stockholm den

Läs mer

Tryggare yrkesroll med meritering

Meriteringsprogrammet kan betyda mycket för den enskilda medarbetaren men för att få ut maximalt krävs ett tydligt mål, menar Tuula Aula, förskolechef i Nacka.

Läs mer