Arete  Meritering erbjuder, via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare:

  • En chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter.
  • Kontakt med andra lärare med intresse för att utveckla undervisningen.
  • En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj.
  • Oberoende och professionell examinationsbedömning av meritportföljen.
  • Ett självständigt bevis för yrkesskicklighet som ger erkänsla och som respekteras av arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar.
  • Goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden.

För skolhuvudmän är Aretes meriteringsprogram ett sätt att lyfta yrkesskickliga lärare. När lärarna lyfts är det troligare att de stannar kvar i yrket. Dessutom är det inbyggt i programmen att de ska sprida sin yrkesskicklighet till kollegor. Meriteringen underlättar också genomförandet av så kallade karriärtjänster, till exempel förstelärartjänster.

Meriteringsprogrammet Arete (MA) sträcker sig över sex månader, medan Förstelärarmeritering Arete (FA) är ett kortare sexveckorsprogram. Programmen är utformade så att förstelärarmeriteringen kan fungera som ett första steg i Meriteringsprogrammet Arete.

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att arbeta fram en meritportfölj som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Även Meriteringsprogrammet Arete är utformat för att kunna kvalificera för karriärtjänster, men detta är ett fördjupat meriteringsprogram med mer tid för reflektion och mer omfattande portföljarbete. Aretemeriterade lärare får ett självständigt meriteringsbevis som ger goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden, det vill säga mer än en förstelärartjänst.

För att kunna bli antagen till något av programmen ska lärare ha lärarexamen (lärarlegitimation / förskollärarlegitimation) och fyra års yrkeserfarenhet. Läs mer om hur meriteringen går till här.


Vill du veta mer

Arete Meritering samarbetar direkt med skolhuvudmän. Här kan du se vilka huvudmän som är våra uppdragsgivare i dag. Är du intresserad av att din huvudman också ska kunna erbjuda ett oberoende meriteringsprogram, kontakta oss gärna för mer information.

 

Vad tycker lärare har varit särskilt utvecklande?

– ”Att sätta ord på vad jag gör som är av särskild kvalitet”
– ”En djupanalys av min undervisning”
– ”Man ser det som behöver förbättras men även att det visar att man gör mycket rätt”
– ”Jag fick tänka till vad jag gör, varför jag gör det och hur det påverkas av andra så som elever och vårdnadshavare”

– ”Bland det bästa och jobbigaste jag gjort. Har verkligen stärkt mig som lärare!” 

  • 94% tycker att det har varit lärorikt och utvecklande
  • 87% säger att programmet har stärkt mig i min lärarroll
  • 86% skulle rekommendera en kollega att delta


Priser

Meriteringsprogrammet Arete (MA) kostar 24 500 kr + moms (30 625 kr) per deltagare.

Förstelärarmeritering Arete (FA) kostar 9 500 kr + moms (11 875 kr) per deltagare.

För att säkerställa löpande kvalitet betalar deltagande kommun/huvudmän en årlig licenskostnad baserat på storleken av kommunen/huvudmannen. Detta gäller ej lärare som deltar på eget initiativ.

 

Vi erbjuder även lektionsobservationer, som ett fristående ”verktyg”. Då ingår lektionsprotokoll och återkoppling före- och efter genomförd lektion.

Vi tillhandahåller utbildning i lektionsobservation för rektorer, med hjälp av Aretes protokoll, samt i Aretes 7-aspekter, pris: 1900 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Lediga tider:
2016: 28/11
2017: 7/2, 22/3, 16/5

Tid och plats:
Stockholm, Skolportens kontor vid Slussen.
Kl 14.30-17.00

Kontakta oss för mer information.

 

FAQ

Här hittar du Frågor & svar om Arete Meritering.

 

 

Vill du bli kontaktad?