Hur kan eleverna nå ännu högre resultat i dina ämnen? Vill du planera din undervisning med andra lärare som brinner för samma ämne som du? I kursen identifierar du kritiska aspekter i dina ämnen som eleverna har svårigheter med. Du utvecklar tillsammans med andra deltagare gemensamma examinationsuppgifter vilka ni även sambedömer. Det kollegiala lärandet är centralt i kursen.

Datum och plats*

STOCKHOLM
Kursen pågår under 35 veckor.

Start september 2017, avslut april 2018.

* plats meddelas under våren 2017.

 

Kostnadsfritt informationsmöte:
Välkommen att träffa programansvariga samt höra mer om innehåll och upplägg:

31/3 – kl. 14:00
25/4 – kl. 16:00

Anmäl dig till: ylva.gunnars@aretemeritering.se
Plats: Stockholm. Peter myndes backe 12, vid slussen.

 

Omfattning

Totalt 8 träffar. Mellan träffarna arbetar du på egen hand med studieuppgifter, praktiskt arbete och inläsning av kurslitteratur.

För vem?

Yrkesskickliga ämneslärare som undervisar på grundskole- eller gymnasienivå.

Innehåll

Kursen är uppdelad på åtta fysiska träffar á 4 timmar. Du som kursdeltagare tillhör en mindre studiegrupp av kollegor i ditt ämne om 4-6 personer och varje mindre grupp leds av en Aretemeriterad ämneslärare. Mellan de fysiska träffarna genomför du olika uppgifter i din egen undervisning och läser in relevant litteratur.

Kursen innehåller bland annat:

 • Arbete tillsammans med ämneskollegor med att planera
  undervisning av kritiska aspekter i era ämnen.
 • Arbete med gemensam bedömning av planerat, undervisat och examinerat moment.
 • Föreläsningar av etablerade forskare.

På kursen medverkar:

 • Aretemeriterade, särskilt yrkesskickliga ämneslärare som kursledare
 • Välrenommerade och erfarna föreläsare inom respektive område
 • Utbildade klassrumsobservatörer

Målen med kursen är att du ska

 • Få ökad förståelse för ditt ämnes kritiska aspekter och särdrag.
 • Skapa en röd tråd i undervisningen från planering till examination.
 • Utveckla bedömningsinstrument och sambedöma utifrån dessa.
 • Nå ännu ännu högre resultat med dina elever.

Sagt om

Ladda ner hela kursprogrammet

Kursprogram: Ämnesdidaktisk spets.pdf

Kursavgift

Pris: 28 000:-

Begränsat antal platser.

I priset ingår två observationer av Areteutbildade observatörer, två
föreläsningar av experter inom respektive område. Kurslitteratur ingår ej.

Moms tillkommer.

Kontakta Ylva Gunnars tel. 0735-12 57 60
ylva.gunnars@aretemeritering.se

anmälan1


Intresseanmälan

Är du intresserad av nästa programstart och vill veta mer? Fyll i formuläret nedan.

Vill du bli kontaktad?